Kontrola kvality

Výroba se uskutečňuje za přísné kvalitativní kontroly v jednotlivých fázích výroby, čímž je zajištěna stálost vyráběných produktů. Velká pozornost je věnována kontrolnímu systému, který minimalizuje riziko během výrobního procesu.

Veškeré vstupní suroviny jsou dodávány s atestem chemické analýzy pro každou dodávanou šarži. V každé fázi výroby je zajištěn periodický manuální odběr vzorků z výrobního procesu, které jsou v provozní laboratoři průběžně analyzovány.

Stanovování chemických analýz a granulometrických křivek je smluvně zajištěno akreditovanou laboratoří KMK GRANIT a.s. Tato laboratoř je vybavena kompletním zařízením pro hodnocení keramických surovin. K dispozici je zvláště laserový analyzátor Malvern pro měření granulometrie a rentgen.

Ing. Miroslav Kolbasa Jednatel +420 602 120 720 kolbasa@czechsilicat.cz
Luca Rossetti Jednatel +39 345 315 7940 lrossetti@min-ind.it
Petr Ott Vedoucí závodu +420 775 308 999 ott@czechsilicat.cz
Patrik Parkmann Technický manažer +420 725 581 551 parkmann@czechsilicat.cz