Výrobní proces

Výrobní proces je možno popsat dle přiloženého technologického schématu.
Transport surovin ze skladových boxů (k dispozici je 5 boxů) do podavače sušárny je prováděn hydraulickým drapákem uchyceným na mostovém jeřábu. Z tohoto podavače je materiál dávkován do rotační bubnové sušárny.
Usušené suroviny vycházející ze sušárny do elevátoru, který je dopraví do zásobních sil, kde čekají na další zpracování.

Po procesu sušení jsou dle požadované receptury jednotlivé suroviny naváženy do míchacího podavače, který je vybaven tenzometrickým vážícím systémem. Směs surovin (lze pracovat až s 5 různými surovinami) je dočasně skladována v sile, kde je připravena na mletí. Jemné mletí je prováděno na válcovém mlýně. Požadovaná zrnitost se nastavuje na větrném třídiči, který odděluje jemně mletý hotový produkt od hrubších zrn, která se vrací zpět do mlýna. Na výstupu z větrného třídiče je výrobek skladován v expedičních silech. K dispozici jsou 4 sila s kapacitou 200 tun a 8 sil s kapacitou 50 tun. Doprava hotových produktů k zákazníkům je prováděna v silo-kamionech, velkoobjemových vacích nebo papírových pytlích.

Ing. Miroslav Kolbasa Jednatel +420 602 120 720 kolbasa@czechsilicat.cz
Luca Rossetti Jednatel +39 345 315 7940 lrossetti@min-ind.it
Petr Ott Vedoucí závodu +420 775 308 999 ott@czechsilicat.cz
Patrik Parkmann Technický manažer +420 725 581 551 parkmann@czechsilicat.cz